אבטחת איכות

אבטחת איכות

מחלקה זו אמונה על אבטחת איכות הביצוע של הפרויקטים, החל משלב התכנון והמכרזים וכלה בשלבי הסיום השונים.
בין שאר פעילויותיה, קובעת המחלקה סטנדרטים אחידים לביצוע הפרויקט ומדריכה את הצוות המקצועי כיצד לעמוד בסטנדרטים אלה.