בניינים

בניינים

חברתנו מתמקצעת בניהול ופיקוח של בנייני דירות כולל עבודות הפנים בדירות עצמן.
אנו מלווים פרויקטים אלו החל בתכנון וכלה במסירת הבניין תוך תיאום בין הגורמים המשותפים ומקפידים על רמת איכות ומקצועיות גבוהה.