משרדים

משרדים

ניהול פרויקטים לבניית משרדים הוא אתגר אמיתי ומרתק מאוד! שכן, רמת ביצוע הפרויקט על כל שלביו, כולל עיצוב המשרד, איננה רק עניין של גחמה אישית אלא היא משקפת את חזון החברה ואת המיצוב שלה כלפי לקוחותיה וכלפי צוות עובדיה כאחד.
תפקודו התקין של המשרד, כסביבת עבודה פורייה ומאתגרת עבור העובדים, תלוי בתפקוד המלא של כל אחת מהמערכות הקיימות בו: האוורור, החשמל, התאורה, התקשורת, המיזוג, מערכות האבטחה, מערכות כיבוי אש ומערכות חשובות נוספות, בהתאם לצרכים ייעודיים. בשל כך, בחברת אייל שריג בע"מ מקפידים מאוד על ניהול מקצועי של כל פרט קטן בהליך התכנון של הפרויקט. ניהול הפרויקט מתבצע ביחס ישיר למערכותיו השונות של המבנה ובהתאם לשיקולי התכנון.
בחברה מתווים את הקריטריונים לייעול הליך התכנון מבחינת חסכון במקום ובאנרגיה, ביחד עם האדריכל ובהתאם לצרכי הלקוח. במסגרת שיקולי עלות-תועלת נבחנות עלויות הביצוע גם ביחס לעלויות הצפויות של התחזוקה השוטפת מאוחר יותר. בהתאם לכך, אנו מייעצים ללקוחתנו כיצד להשתמש בצורה נבונה ויעילה במפרטים חוסכי אנרגיה. לאור ניסיוננו בניהול פרויקטים לבניית משרדים, אנו יודעים, כי אילוצי התקציב ולוחות הזמנים הם חושבים ביותר בתחום זה ודורשים התייחסות מיוחדת וקפדנית. הערכת תקציב מדויקת, הימנעות מחריגה ממנו, ושמירה קפדנית על לוחות הזמנים הם מרכיבים קריטיים בהצלחת הפרויקט כולו.
ניהול מושכל ויעיל של פרויקטים בתחום זה מסייע:
– להגדרת תקציב מדויק וריאלי.
– לעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו.
– לצמצום ההוצאות הבלתי צפויות בזמן הביצוע.
– להשגת האיכות המרבית ביחס לעלויות הביצוע.